E-mail: info@odprirody.sk


Fakturačná adresa

MANOS-CONSULTING, s.r.o.
Južná 36
94901 Nitra

IČO: 46041915
DIČ: 2023214380
IČ DPH: SK2023214380

Sme platcami DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vložka číslo: 28553/N.


Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24